به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت : یکهزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی برنج این استان به دلیل خشکسالی و کمبود آب زیر کشت قرار نگرفت.