به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی گفت: در بهار سال جاری ۱۲ قرار داد جدید واگذاری زمین در شهرک های صنعتی با کارآفرینان منعقد شد.