به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی گفت:۱۳۰ قرارداد راکد سرمایه گذاری در شهرک های صنعتیاین استان به دلیل عدم فعالیت بر روی زمین واگذاری فسخ شد.