به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

حسین جزمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: آمار واحدهای مسکونی که در هشت ساله دولت یازدهم و دوازدهم در استان خراسان شمالی ساخته شد، حدود دو برابر واحدهای مسکونی است در دولت گذشته ساخته شد.
وی اضافه کرد : در مجموع حدود ۷۰۰ واحد مسکونی در دولت گذشته در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفری استان خراسان شمالی ساخته شد.
به گفته وی حدود ۷۰ درصد از واحدهای مسکونی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفری استان خراسان شمالی در دولت یازدهم و دوازدهم در قالب ۳۵ پروژه اجرا و تکمیل شد.
تکمیل ۹۰ درصد مسکن مهر
سرپرست مسکن شهری استان خراسان شمالی گفت : در اجرای مسکن مهر نیز در این استان ساخت پنج هزار و ۴۵۱ واحد مسکونی شروع شد که تاکنون ساخت حدود ۹۰ درصد از این واحدها تکمیل و تحویل متقاضیان شد.
جزمی اظهارداشت : هم اکنون حدود ۲۵۹ واحد مسکونی مهر همچنان نیمه کاره است که تکمیل این واحدها نیز تا پایان سال جاری در دستور کار قرار دارد.
وی اضافه کرد : بیش از نیمی درصد از مسکن مهر برجای مانده از دولت گذشته در دولت یازدهم و دوازدهم تکمیل و به متقاضیان این واحدهای مسکونی در شهرهای زیر ۲۵ هزار خانوار استان تحویل شد
سهمیه ۱۰ هزار مسکن ملی برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر
سرپرست مسکن شهری بنیاد مسکن استان خراسان شمالی ساخت مسکن ملی و تکمیل مسکن مهر را عملکرد خوب دولت های یازدهم و دوازدهم ذکر کرد و اظهارداشت : سهمیه استان در طرح مسکن ملی در ۱۵ شهر زیر ۲۵ هزار نفر این استان حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی است.
جزمی افزود : تاکنون ۶۴۲ واحد از مسکن ملی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفری استان خراسان شمالی شروع شد و چهار هکتار زمین نیز برای ۶ شهر شامل اسفراین، تیتکانلو، فاروج، جاجرم، گرمه و شیروان اختصاص یافت.
وی با اشاره به مصوبه سفر سال ۹۱ رهبر معظم انقلاب اسلامی در ساخت یک هزار واحد مسکونی در شهرهای استان گفت : بیش از ۸۵ درصد از این واحدهای مسکونی در استان تکمیل و تحویل متقاضیان شد.
به گفته وی ۱۹۲ واحد از مسکن یکهزار واحد مصوبه سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان خراسان شمالی که مخصوص بجنورد باقی ماند که تکمیل این واحدها نیز در دست ساخت قرار دارد.

استان خراسان شمالی ۸۶۳ هزار نفر جمعیت دارد که ۴۴ درصد آن در روستاها و ۵۶ درصد در ۲۴ شهر این استان سکونت دارند و براساس آخرین آمار این استان حدود ۲۰ هزار مسکن شهری کم دارد.