به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- معاون امور مشتریان و بانکداری عمومی بانک کشاورزی خراسان شمالی گفت : ۲۰ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران این استان پرداخت شد.