بیرجند – رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خوسف از فعالیت بیش از ۸۰ کارگاه خانگی در حوزه پارچه بافی و ۱۵۰ کارگاه سنگ های قیمتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش انتهاج، علی صالحی در حاشیه افتتاحیه چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه بیش از ۸۰ کارگاه خانگی در حوزه پارچه بافی در شهرستان خوسف فعالیت دارند، گفت: ۵۰ کارگاه نیز در حوزه سنگ های قیمتی در روستای خور و بیش از ۱۰۰ کارگاه نیز به صورت پراکنده فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه شهرستان خوسف در چهارمین نمایشگاه ملی صنایع دستی خراسان جنوبی هفت غرفه دارد، اظهار کرد: تعداد دو غرفه در حوزه طرح ملی پارچه بافی مله است، که امسال ثبت ملی شد و سنگ های قیمتی، گلیم بافی، پارچه بافی و پارچه مله از دیگر رشته های صنایع دستی شهرستان خوسف در نمایشگاه است.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خوسف با اشاره به اینکه شهرستان خوسف هر نمایشگاهی که در سطح استان برگزار شده شرکت کرده است، افزود: رشته سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی حدودا در ۵۰ درصد نمایشگاه ها شرکت داشته است.

وی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه ها در بحث معرفی و ارزش افزوده تاثیر دارد، خاطرنشان کرد: شرکت در نمایشگاه ها علاوه بر تبلیغ محصولات، فروش خوبی نیز عاید تولیدکنندگان می شود.

صالحی با اشاره به اینکه از پوستر چهارمین نمایشگاه ملی صنایع دستی که در رشته گلیم بافی تولید شده، رونمایی خواهد شد، بیان کرد: رشته گلیم بافی قدمتی دیرینه دارد و از قدیم الایام در روستاها فعال بوده است.