به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

مصطفی سیامکی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: عمده نهال های جنگلی توزیعی در این شهرستان سرو خمره ای، افرای زینتی، زبان گنجشک، زیتون تلخ، ارغوان و عرعر خواهد بود، اظهار داشت: شماری از این نهال ها در روز درختکاری و ایام هفته در شهرهای شیروان، زیارت، لوجلی و قوشخانه و مابقی توسط دهیاری ها در سطح روستاهای شهرستان کشت خواهد شد.

وی با بیان اینکه درختکاری در شهرستان شیروان تنها به اسفندماه محدود نمی شود، گفت: برای اجرای طرح‌های جهشی در زمینه زراعت چوب و به منظور جلب مشارکت مردم برای حفظ، توسعه و احیای منابع طبیعی، توسعه فضای سبز و بالا بردن میزان تولید چوب و کاهش قطع درختان جنگلی، ایجاد درآمد و اشتغالزایی و تامین مواد اولیه صنایع سلولزی و چوبی، امسال ۷ هزار اصله نهال صنوبر برای اجرای زراعت صنوبر به صورت رایگان بین متقاضیان توزیع شد.

سیامکی با بیان اینکه هفته منابع ‌طبیعی و آبخیزداری با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و با هدف اشاعه سنت حسنه درختکاری و ترویج فرهنگ حفظ و احیای منابع طبیعی از نیمه اسفند تا ۲۲ این ماه برگزار می‌شود، افزود: شعار امسال هفته منابع طبیعی و آبخیزداری «همه با هم جهاد برای حفاظت از منابع‌طبیعی» تعیین شده است.

گستره شهرستان شیروان ۴۰۰ هزار هکتار است که ۲۹۰ هزار هکتار آن به صورت منابع طبیعی تجدید شونده و ۱۱۰ هزار هکتار جزو اراضی مستثنیات قانونی شخصی شامل زمین های زراعی، باغ ها، جاده ها و محوطه های روستا و شهرها است.