به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- ۲ صخره به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی از ارتفاعات پلنگ دره پارک باباامان بجنورد سقوط کردند.