همدان - مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان از راه اندازی ۴۵ سامانه‌ الکترونیکی و هوشمند برای مبارزه با قاچاق در ادارات استان همدان خبر داد.

همدان – مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان از راه اندازی ۴۵ سامانه‌ الکترونیکی و هوشمند برای مبارزه با قاچاق در ادارات استان همدان خبر داد.

به گزارش انتهاج، حسین عسگری با تاکید بر پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز با به روز رسانی سامانه‌های الکترونیکی و استفاده از فناوری های نوین در استان همدان اظهار کرد: سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند در ادارات استان همدان برای مبارزه با قاچاق کالا فعال شده و به روز رسانی و ارتقا این سامانه‌ها یک ضرورت اساسی محسوب می‌شود.

وی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته در کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دادگستری استان همدان، نارسایی‌های موجود از سامانه‌های الکترونیکی شناسایی و در راستای رفع موانع موجود مکاتبات لازم با کارگروه مرکزی صورت گرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد: با بهره‌گیری از ۴۵ سامانه هوشمند راه اندازی شده در سطح دستگاه‌های متولی امر مبارزه، شاهد کاهش چشمگیر قاچاق کالا و ارز در سطح استان همدان باشیم.