به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد – ایرنا – دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان شمالی گفت: ۲ هزارو ۴۰۰ میلیارد ریال معادل ۴۷ درصد از مطالبات بانک های دولتی استان مشکوک الوصول است.