به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

سعید سبحانی روز شنبه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بیشترین فرسودگی در سواری کرایه ها است به طوری که ۶۵ درصد از ۳۴۲ دستگاه سواری کرایه عمومی استان بالای ۱۰ سال عمر دارند که این خودروها فرسوده محسوب می شوند.

وی افزود: شمار ناوگان مینی بوسی استان ۲۵۶ دستگاه است که ۶۲ درصد از این ناوگان بالای ۱۵ سال است و به سن فرسودگی رسیده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی خاطرنشان کرد: اکنون ۲۵ درصد از ۱۵۶ دستگاه اتوبوس استان فرسوده است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت و گرانی ها سبب شده تا توان مالکان در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کاهش یابد.

کرونا جابه جایی مسافر را کاهش داد

سبحانی در بخش دیگر سخنان خود درباره جابه جایی مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی اظهار داشت: پارسال یک میلیون و ۴۶۱ هزار نفر مسافر با حمل و نقل عمومی سفر کره اند که این رقم نسبت به سال ماقبل آن ۳۵.۸ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: پارسال مسافران ناوگان عمومی استان درقالب ۲۳۵ هزار و ۹۹۰ سفر به سایر نقاط جابه جا شدند که تعداد سفرها در مقایسه با سال ماقبل۱۶ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: در این مدت ۳۲ درصد از مسافران با اتوبوس، ۳۸ درصد با مینی بوس و ۳۰ درصد با ناوگان سواری سفر کرده اند و ۱۴ درصد از صورت وضعیت های صادر شده برای اتوبوس، ۲۳ درصد برای ناوگان مینی بوس و ۶۳ درصد برای سواری کرایه ای بوده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی افزود: شیوع کرونا و اعمال ممنوعیت ها سبب شد تا اقبال به سفر با ناوگان شخصی در استان بیشتر شود.

سبحانی اظهار داشت: پارسال میزان اقبال از ناوگان شخصی کاهش یافت به طوری که در این مدت سهم جابه جایی مسافر با ناوگان سواری کرایه عمومی، نسبت به سال ماقبل تا ۲ برابر افزایش یافته است.

در خراسان شمالی هزار و ۴۸۰ نفر راننده و ۷۵۷ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی در بخش مسافر فعال است.