به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد_ ایرنا_ واکسیناسیون تجمیعی سالمندان بالای ۶۵ سال اسفراینی برای اولین بار با واکسن کوو ایران برکت در شهرستان اسفراین آغاز شد.