به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

سید جواد سیدالموسوی دوشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گرانفروشی، فروش خارج از شبکه ،عدم درج قیمت، صادر نشدن فاکتور خرید، ، کم فروشی و عدم انجام تعهد در قبال مصرف کنندگان را مهمترین تخلفات این واحدهای صنفی اعلام کرد که گرانفروشی در صدر این تخلفات قرار دارد.
وی اضافه کرد : در مجموع واحدهای صنفی متخلف در طرح نوروزی هشت میلیارد و ۲۰۴ میلیون ریال جریمه شدند.
وی خاطرنشان کرد : در طرح نوروزی ۱۶۵ گروه گشت مشترک از یک هزار و ۱۷۰ واحد بازرسی انجام شد که ۷۳۰ واحد صنفی که حدود ۷۰ درصد از این واحدها را شامل می شود، حداقل یک نوع تخلف صنفی و اقتصادی را مرتکب شدند.
سیدالموسوی از مردم خواست هر گونه تخلفات اقتصادی را با شماره تلفن ۱۳۵ به اطلاع تعزیرات حکومتی استان خراسان شمالی برسانند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد شود.
در طرح نوروزی سال گذشته نیز برای ۷۰۰ متخلف اقتصادی در واحدهای صنفی به دلیل گرانفروشی و سایر تخلفات در تعزیرات پرونده تشکیل شد.
در استان خراسان شمالی با جمعیت ۸۶۳ هزار نفری حدود ۲۶ هزار واحد صنفی دارای مجوز فعالیت دارند که در حوزه های تولیدی، توزیعی، فنی و خدماتی فعالیت دارند که حدود نیمی از این واحدها در حوزه توزیعی فعال هستند.