بجنورد- مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان از پرداخت 788 میلیارد ریالی تسهیلات به روستاییان این استان خبر داد.

بجنورد- مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان از پرداخت ۷۸۸ میلیارد ریالی تسهیلات به روستاییان این استان خبر داد.

به گزارش انتهاج، منوچهر نبی زاده یکی از اقدامات مهم صندوق کارآفرینی امید، را آسان‌گیری پذیرش ضامن برای اعطای تسهیلات بر شمرد و افزود: مجموع اعتبار صندوق برای اشتغال پایدار روستایی که از دو سال پیش آغاز شد، ۶۸۶ میلیارد ریال بود و مجموع اعتبارات پرداخت شده در بخش اشتغال پایدار روستایی در سال ۹۸  را ۴۹۱ میلیارد ریال است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به توانایی فرد وام‌گیرنده، یارانه و املاک نیز به عنوان ضامن پذیرفته می شود، ادامه داد: همچنین همه بانوانی که در روستا مشغول به تولید محصول هستند، می توانند با استفاده از یک سفته به عنوان ضامن، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات برخوردار شوند.

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان،با اشاره به اینکه وام گیرندگان این صندوق اقساط خود را به موقع پرداخت می کنند، سود این تسهیلات را کمتر از چهار درصد عنوان کرد.

نبی زاده در انتها ازز طرح یک روستا یک محصول به عنوان دیگر طرح این صندوق یاد کرد که هم اکنون در روستاهای ملاحسن و اسپاخو در مانه و سملقان، سارمران و سرچشمه اسفراین، گلیان شیروان، فیروزه و قصر قجر بجنورد و دویدوخ راز و جرگلان اجرا شده است.