شهردار بجنورد با عنوان کردن اینکه  فقط ۲۰ درصد از کل معابر مرکز استان از زیر سازی مناسبی برخوردار هستند، گفت: بخش زیادی از معابر شهری در بجنورد آسفالت مطلوبی ندارند.

 شهردار بجنورد با عنوان کردن اینکه  فقط ۲۰ درصد از کل معابر مرکز استان از زیر سازی مناسبی برخوردار هستند، گفت: بخش زیادی از معابر شهری در بجنورد آسفالت مطلوبی ندارند.

به گزارش انتهاج، هادی زارعی یکی از دلایل طولانی شدن روند آسفالت شهری بجنورد زیرسازی نامناسب معابر دانست و گفت: حین آسفالت تراشی یا موج‌برداری این زیر سازی نامناسب ما را ناگزیر به انجام زیرسازی مجدد می‌کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر آسفالت بسیاری از معابر نامناسب است و در صورت عدم اقدام فوری در سال‌های آینده هزینه‌های چند برابری برای ترمیم آسفالت باید انجام شود.

شهردار بجنورد الویت اول شهرداری بجنورد را بحث آسفالت عنوان کرد و بیان کرد: تلاش خواهیم کرد با انجام کار دقیق و فنی از دوباره کاری و هدر رفت منابع مالی پرهیز شود.

زارعی ترمیم پیاده روهای سطح شهر را در اولویت بعدی دانست و گفت: تجهیز پارک‌ها، توجه به مبلمان شهری و پارک‌ها، خرید تجهیزات ترافیکی و نصب چراغ‌های راهنمایی نیز در اولویت‌های بعدی این نهاد قرار دارد.

وی در پایان گفت: بر اساس برنامه شهرداری بجنورد امسال تمام توان خود را به کار می‌بندیم تا در صورتی که شرایط آب و هوایی اجازه دهد در راستای نوسازی و زیباسازی شهر اقدامات جدی انجام شود.

شهر بجنورد به عنوان مرکز استان خراسان شمالی ۲۲۰ هزار نفر جمعیت دارد.