یزد- مدیرکل اداره استاندارد استان یزد در جلسه ارزیابی عملکرد حوزه صادرات و واردات اداره کل سخن گفت و ازمجموع گفته شده 123 اظهار نامه مربوط به کالاهای وارداتی و 118مورد مابقی را اظهار نامه های کالاهای صادراتی تشکیل می دهد.

به گزارش انتهاج، محمد رضا زارع بنادکوکی ادامه داد: بیشترین اظهار نامه های وارداتی با مجموع ۹۴ فقره مربوط به حوزه های صنایع ساختمان، شیمیایی و برق می باشد که حوزه های مکانیک، نساجی، غذایی و کشاورزی در مرتبه های بعدی قرار دارند.

این مسئول تصریح کرد:در تقسیم بندی دیگراظهار نامه های وارداتی به دوگروه تقسیم می شوند که از مجموع ۱۲۳ مورد،۴۹ اظهار نامه مربوط به اقلام مشمول استاندارد اجباری و مابقی مربوط به تعیین ماهیت  کالا می باشند.

 مدیرکل اداره استاندارد استان یزد در خصوص محل آزمون های تعیین ماهیت کالاهای وارداتی افزود: بخشی ازاین آزمون ها در آزمایشگاه های اداره کل و توسط همکاران انجام می شود و بخش دیگر توسط آزمایشگاه های همکار استانی و کشوری  انجام می شود که در حالت دوم جای نظارت اداره کل کماکان محفوظ است.

زارع در پایان در خصوص هم راستایی استاندارد یزد با شعار جهش تولید گفت: با توجه به اعتقاد راسخ کارکنان استاندارد یزد مبنی بر ایجاد تسهیلات برای واحدهای تولیدی  به منظور افزایش رونق تولید و اهمیت به جهش تولید، اخذ تعهدهای وارداتی،  مبنای اعتماد به تمامی تولید کنندگان، وارد کنندگان و هم استانی های  عزیز است.