به گزارش انتهاج، غلامعلی دهشیری در نشستی با کارکنان دادگستری ترویج ازدواج آسان را خواستار شد و افزود: بخشی از سخت‌گیری‌ها در ازدواج محصول شرایط فرهنگی جامعه است که باید در این زمینه کار فرهنگی صورت گیرد و بخشی هم مربوط به مباحث اقتصادی است که باید برای آسان شدن امر ازدواج، به مهندسی هزینه‌ها پرداخت.

رییس کل دادگستری یزد خاطر نشان کرد: برای کاهش آسیب‌های حوزه خانواده، باید شرایطی را مهیا کرد و مشوق‌هایی را در نظر گرفت تا کارکنان مجرد به ازدواج ترغیب شوند، ضمن اینکه سخت گیری‌هایی را نیز برای برخی کارکنان که بدون دلیل تن به ازدواج نمی‌دهند نیز در نظر گرفت.