یزد– تولید نیروگاه سیکل ترکیبی یزد در نیمه نخست سال جاری از مرز یک میلیارد و ۷۵۷ میلیون کیلووات ساعت گذشت.
به گزارش انتهاج به نقل از پایگاه خبری برق حرارتی، مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق یزد با اعلام این خبر گفت: انرژی تولیدی مولدهای نیروگاه سیکل ترکیبی یزد در نیمه نخست سال جاری از مرز یک میلیارد و ۷۵۷ میلیون کیلووات ساعت گذشت.
سید محمد حسن جمال الدینی با اعلام این خبر افزود: از این میزان انرژی تولیدی حدود یک میلیارد و ۴۷۳ میلیون کیلووات ساعت سهم بلوک سیکل ترکیبی و حدود ۲۸۴ میلیون کیلووات ساعت سهم واحدهای گازی نیروگاه بوده است.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق یزد در ادامه از نیروگاه سیکل ترکیبی یزد بعنوان بزرگترین نیروگاه استان یزد یاد کرد.