یزد– مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از جذب سرمایه گذار برای احداث و توسعه مولد های مقیاس کوچک در این استان یزد خبر داد.
به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، محمد میرشمس با اشاره به قرارداد نشست هیات تنظیم بازار برق برای ماههای گرم سال با تاکید بر رعایت سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی درسرمایه گذاری احداث و توسعه مولد های مقیاس کوچک، افزود: برای بهره گیری هر چه بیشتر از مزیت مولدهای مقیاس کوچک در مناطق مختلف استان یزد، علاقمندان که تجربه و توان مالی احداث این قبیل نیروگاه ها را دارند می توانند در این فراخوان شرکت کنند.
وی اضافه کرد: برای دریافت اسناد ارزیابی، سایت شرکت توزیع برق استان یزد به آدرسwww.yed.co.ir/bazar به همین امر اختصاص یافت.
این مسئول متذکر شد: آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۴) روز سه شنبه ششم شهریور ماه به نشانی تحویل یزد، بلوار شهید منتظر قائم ، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد است.
وی یادآور شد: متقاضیان در قبال ارائه مدارک ارزیابی وجهی پرداخت نمی کنند و ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد کرد.
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد خاطرنشان کرد: به مدارک و اسناد فاقد امضاء، مخدوش ، غیر مستند ، و مدارکی که بعد از انقضاء مهلت قید شده در آگهی واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.