یزد–  در راستای ساماندهی تقاطع های سطح شهر یزد اعم از چهارراه ها، میادین و مثلثی ها و… اجرای پروژه ساماندهی تقاطع های شهر یزد، اولویت بندی و ساماندهی مسیرها و تقاطع های سطح شهر در دستور کار سازمان قرار گرفت.

به گزارش انتهاج به نقل از خبرگزاری موج یزد، سید علیرضا رسولی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد با اشاره به اهمیت چهارراه ها، میادین و سایر انواع تقاطع های سطح شهر به عنوان فضاهای مکث و انتظاری که بواسطه نحوه عملکردشان فرصت تعامل بین پیاده، دوچرخه و سواره را ایجاد می کنند گفت: از آنجا که به دلیل ساخت و سازهای مختلف و نبود ضوابط مشخص و تعریف شده در حوزه منظر در مسیرهای منتهی به تقاطع ها، آسیب های منظری و عملکردی بسیاری مشاهده می شود که نه تنها برای همه اقشار جامعه از جمله معلولین، نابینایان و کم بینایان مناسب نیست بلکه موجب ایجاد آشفتگی بصری و عملکردی در این تقاطع ها شده است.

وی افزود: با اجرای  این پروژه قرار است تا با شناسایی مسیرها و تقاطع های شهر یزد بر اساس شاخص های تعریف شده، موضوعات دسترس پذیری در تقاطع ها شامل شناسایی نقاط مختل کننده اتصال بین پیاده روها و هم تراز نمودن تغیر کدهای ارتفاعی موجود و نیز موضوع سیما و منظر جداره های آن شامل دیوارها، نماهای مشرف به تقاطع، وضعیت تابلوها، مجسمه ها، المان ها، مبلمان شهری، نورپردازی و … تحلیل  و آسیب شناسی شود.

رسولی ادامه داد: پس از مرحله شناسایی و با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل های فوق، طراحی معماری و منظر تقاطع ها شامل ایده های کلی اصلاحی سیما و منظر تقاطع با هدف حفظ الگوی طبیعت محور، طراحی دیوارها و نماها بر اساس الگوی موجود، طراحی شبکه معابر و دسترسی های پیاده و دوچرخه و تسهیل روابط فضایی و تعاملی بین این دو، طراحی نورپردازی جداره ها و … انجام می شود.

منبع خبر: روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد