ساری – استاندار مازندران از ثبت نام  ۴۰۱ نفر داوطلب یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خبر داد.

به گزارش انتهاج، احمد حسین زادگان در نشست با خبرنگاران در ستاد انتخابات استانداری شمار ثبت نام داوطلبان برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه استان را ۴۰۱ نفر اعلام کرد و گفت: با احتساب افرادی که در تهران ثبت نام کردند و احتمالا به استان منتقل خواهند شد، شمار داوطلبان تا ۴۰۴ نفر خواهد رسید.

وی اظهار کرد: در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان ۲۸۱ مرد ثبت نام کرده بودند که این تعداد در دوره کنونی به ۳۷۸ نفر مرد با رشد ۴۴.۵ درصدی رسیده است.

ثبت نام ۲۳ نفر از بانوان در مازندران

وی با اشاره به اینکه میزان کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان نسبت به دوره قبل ۳۴.۵ درصد رشد داشته است، افزود: در حوزه بانوان در دوره دهم ۲۴ نفر ثبت نام کرده بودند که در دوره کنونی به ۲۳ نفر کاهش یافته است اما سرجمع ۳۱.۵ درصد در تعداد کاندیداها افزایش داشته ایم.

استاندار مازندران با بیان اینکه پیش بینی می شود شمار ثبت نام کنندگان بر افزایش فرایند مشارکت مردم در انتخابات کمک خواهد کرد،گفت: از نظر تحصیلات داوطلبان نیز با رشد مواجه بودیم و در دوره دهم ۱۰ نفر با مدرک لیسانس ثبت نام کرده بودند که و در این دوره به ۲۰ نفر رسید و در دوره قبل ۲۰۳ نفر با مدرک کارشناسی ارشد و این دوره ۲۹۹ نفر با رشد ۴۷.۳ درصدی ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در ثبت نام افراد دارای مدرک دکتری با کاهش مواجه ۱۸.۹ درصدی بودیم، ادامه داد: ۶۷ نفر با مدرک دکتر در دوره قبل ثبت نام کرده بودند که این دوره به ۵۵ نفر کاهش یافته است و در مدرک حوزوی نیز با رشد هشت درصدی مواجه بودیم و در دوره قبل ۲۵ نفر با این مدرک ثبت نام کرده بودند که این دوره به ۲۷ نفر رسیده است.

رشد ۳۱٫۵ درصدی شمار داوطلبان انتخابات مجلس در مازندران

استاندار مازندران یادآور شد: جمع داوطلبان دوره قبلی انتخابات مجلس در استان ۳۰۵ نفر بود که با رشد ۳۱.۵ درصدی به ۴۰۱ نفر رسیده است.

حسین زادگان تصریح کرد: از نظر شغل، ۵۵ نفر با مشاغل آزاد در دوره دهم ثبت نام کرده بودند که دوره یازدهم به ۷۴ نفر رسید، مشاغل فرهنگی ۷۶ نفر در دوره قبل به ۷۹ نفر در این دوره رسید و شمار روحانیان از ۲۱ نفر به ۱۰ نفر رسیده است و در حوزه روحانیت ۵۲ درصد و نمایندگی مجلس باکاهش مواجه بودیم.

وی با اشاره به اینکه ۷۱ نفر از داوطلبان دوره قبلی مجلس در استان کارمند بودند که این دوره به ۱۴۶ نفر با رشد ۱۰۵ درصدی رسیده است، یاداور شد: در دوره دهم ۱۴ نفر نماینده ادواره مجلس برای انتخابات شرکت کرده بودند که این دوره به ۱۰ نفر کاهش یافته است و شمار وکلای داوطلب از ۱۳ نفر دوره قبلی به ۱۸ نفر و تعداد پزشکان داوطلب نیز از ۱۶ نفر دوره قبلی به ۱۴نفر در دوره یازدهم رسیده است.

حسین زادگان درباره ترکیب سنی داوطلبان گفت: تمام مقاطع سنی با رشد به جز سن ۷۱ تا ۷۵ با رشد مواجه هستیم و سنین ۳۰ تا ۴۰ سال ۱۱۹ نفر، ۴۱ تا ۵۰ سال ۱۱۸ نفر، سن ۶۱ تا ۷۰ سال نیز ۲۳ و ۷۱ تا ۷۵ سال یک نفر ثبت نام کردند.

بیشترین شمار کاندیداها مربوط به شهرستان بابل است

وی با بیان اینکه از نظر تعداد کاندیداها،بیشترین شمار مربوط به شهرستان بابل با ۷۴ نفر و کمترین مربوط به بابلسر و فریدونکنار با ۲۲ نفر است، ادامه داد: افراد دارای سابقه نمایندگی در انتخابات دوره دهم ۲۲ نفر بود که در دوره کنونی نیز تغییر چندانی نداشتیم و از نظر ایثارگری و غیرایثارگری نیز با رشد مواجه بودیم.

حسین زادگان خاطر نشان کرد: در آمل تعداد داوطلبان از ۲۷ نفر دوره قبل به ۳۷، بابل از ۵۳ نفر به ۷۴ نفر، بابلسر از ۲۷ نفر به ۲۲ نفر، بهشهر، نکا و گلوگاه از ۲۷ نفر دوره قبل به ۳۲نفر، تنکابن از ۲۷ به ۳۷، ساری و میاندرود از ۴۵ به ۶۱ نفر، قائمشهر از ۵۰ به ۶۲، نور و محمودآباد از ۲۳ به ۳۱، نوشهر از ۲۶ به ۴۸ نفر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه بیشترین رشد ثبت نام داوطلبان با ۸۴ درصد افزایش مربوط به حوزه انتخابیه نوشهر، چالوس و کلاردشت بوده است افزود: خوشبختانه با رغم تبلیغات معاندان، مردم از حق تعیین سرنوشت خود دست نخواهند کشید و مشارکت خوبی خواهند داشت.