شهرکرد – مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری گفت: چهار هزار و۵۷۳ یتیم و فرزند محسنین در چهارمحال و بختیاری تحت حمایت کمیته امداد هستند که ۴۰۵ نفر فاقد حامی هستند.

به گزارش انتهاج ، علی ملک پور تعداد ایتام و فرزندان محسنین که در سامانه اکرام ایتام و محسنین ثبت شده‌اند را چهار هزار و۵۷۳ نفر عنوان و اظهار کرد: از این مجموع ۴۰۵ فرزند محسنین فاقد حامی هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: جذب حامی ایتام از مهمترین برنامه های کمیته امداد به شمار می رود.

وی ادامه داد: حامیان نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی این ایتام و موفقیت انها در آینده دارند.

مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت خیران خارج از استانی برای حمایت از ایتام استان ضروری است.

وی خاطر نشان کرد : خودکفایی مددجویان از دیگر اهداف کمیته امداد در این استان به شمار می رود.