بجنورد –  دبیر انجمن کوراش کشور گفت: از سوی رئیس انجمن کوراش کشور احکام ارکان و کمیته های این انجمن برای یک دوره یک ساله صادر گردید که در این میان ۶ بجنوردی نیز صاحب منصب شدند.

کوروش خسرویار در گفت و گو با خبرنگار انتهاج در بجنورد اظهار کرد: از سوی محمدرضا نصیری نژاد رئیس انجمن کوراش کشور احکام ارکان و کمیته های این انجمن برای یک دوره یک ساله صادر گردید.

وی افزود: با توجه به گسترش روز افزون این رشته در کشور و تدارک برای حضور در رقابتهای مهم پیش رو از جمله بازیهای آسیایی و رقابتهای جهانی و بین المللی، تغییراتی نیزدر ساختار اداری این انجمن صورت گرفت.

دبیر انجمن کوراش کشور همچنین گفت: از مهمترین این تغییرات می توان به انتصاب آقای محمدرضا رودکی به سِمت نایب رییس انجمن کوراش کشور با توجه به تجربیات و سوابق این قهرمان ملی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: همچنین ساختار جدید در مدیریت تیم های ملی ارائه شد بدین ترتیب پست مدیر تیم های ملی حذف و تصمیمات فنی، انتخاب مربیان و جهت دهی فعالیت های آن و نظارت بر آنها به شورای فنی به ریاست آقای مصطفی دلیریان پر افتخارترین کوراش کار کشور از خراسان شمالی و قهرمانان همکار ایشان واگذار شد.

خسرویار با اشاره به اینکه احکام ارکان و کمیته های انجمن کوراش کشور به تازگی برای یک دوره یک ساله صادر شده از مصطفی دلیریان، فریبا باقری باغان، محسن بخشایی، رضا مهنان، حسین علی اکبری و بتول پاکروح از خراسان شمالی به ترتیب به عنوان رئیس شورای فنی، نایب رئیس بانوان، رئیس کمیته آموزش و مربیان، سرمربی تیم ملی بزرگسالان در بخش آقایان، سرمربی تیم های ملی بزرگسالان در بخش بانوان و مربی تیم ملی جوانان در بخش آقایان نام برد.

دبیر انجمن کوراش کشور ازمهمترین اقدامات انجام شده را استفاده از نیروهای جوان جهت حضور در ارکان و کمیته ها و رهبری تیم های ملی دانست و بیان داشت: این تیمِ کاری جوان عزم خود را برای حفظ جایگاه کوراش کشور در جهان و همچنین ارتقای آن جزم کرده اند.

لازم به ذکر است مسئولیت ارکان و کمیته های انجمن کوراش کشور به افراد زیل سپرده شده است:
نایب رئیس آقایان : محمدرضا رودکی
نایب رئیس بانوان : فریبا باقری باغان
رئیس شورای فنی: مصطفی دلیریان
رئیس کمیته داوران : محسن رستمی
رئیس کمیته آموزش و مربیان : محسن بخشایی
رئیس کمیته حقوقی و انضباطی: ایرج اکبرلو
رئیس کمیته اموراستانها : محمود زنده روحانی
رئیس کمیته برگزاری رویدادها : محمدوحید پور اسفندیار
رئیس کمیته تیم های ملی: حسن روشنایی
رئیس کمیته امور بین الملل: هادی پورانیان
رئیس کمیته جانبازان و معلولین : سینا سلمان پور
کادر تیم ملی بزرگسالان (آقایان): رضا مهنان (سرمربی)، قنبرعلی قنبری و محمد حسن مجلسی (مربی)
کادر تیم ملی جوانان (آقایان): علی معلومات (سرمربی)، حسین علی اکبری (مربی)
کادرفنی تیم های ملی بزرگسالان (بانوان): بتول پاکروح (سرمربی)، فاطمه اسلامی (مربی)
گفتنی است سایر اعضای کادر فنی آقایان و بانوان در جلسه آینده شورای فنی مشخص و اعلام خواهد شد.