به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

مجید جودت روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا دلیل اقبال بیشتر زنان به ورزشهای همگانی را تنوع رشته های ورزش همگانی، بالا بودن میزان ایمنی را دلیل اصلی گرایش زنان به ورزش های همگانی اعلام کرد.
وی اضافه کرد : براساس آمار بیش از ۱۲۵ هزار نفر از مردم استان خراسان شمالی با شیوع ویروس کرونا به دلیل تعطیلی باشگاههای ورزشی به ورزش های همگانی روی آوردند که نسبت به میانگین جمعیتی، این رشته در زمره استان های برتر در اقبال مردمی به ورزش های همگانی کشور قرار دارد.
وی افزایش ایستگاههای ورزشی در مجتمع های مسکونی را در دوران همه گیری ویروس کرونا در قالب طرح آوای ورزش در همسایگی را از دیگر دلایل اقبال به ورزش های همگانی دانست و اظهارداشت : ۴۵ ایستگاه آوای ورزش در همسایگی در استان خراسان شمالی ایجاد شد که حدود دو برابر میزان ظرفیت پیش بینی برای این استان بود.
جودت با اشاره به نایب قهرمانی خراسان شمالی در طرح آوای ورزش در همسایگی اظهار داشت: تقویت سیستم ایمنی و تقویت تاب آوری افراد در شرایط بحران، افزایش انسجام اجتماعی با محوریت تمرینات محلی و کا هش خطر با حذف ترددهای غیرضروری برای مراجعه به فضا یا محیط برای ورزش و ارایه سرگرمی مفید و کاهش احتمال برای سرگرمی‌های آسیب زا را از اهداف این طرح برشمرد.
به گفته وی مردم این استان با ارسال ۳۸ هزار حرکات ورزشی قهرمان لیگ تندرستی کشور شدند و رویکرد فدراسیون ورزش های همگانی نیز تشویق مردم به تحرک در در همه گیری ویروس کروناست.
رییس هیات ورزش های همگانی استان خراسان شمالی اظهارداشت: در شرایط فعلی به دلیل تق و لق بودن اکثر باشگاههای ورزشی در سطح استان همانند سایر استان های کشور تحرک مردم تا حد زیادی کاهش یافت و باید مردم را به سمت ورزش های همگانی به خصوص در فضای واحدهای مسکونی تشویق کرد.

استان ۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی با ۲۵ هزار ورزشکار بیمه شده دارد که در ۴۵ هیات ورزشی فعالیت دارند.