تبریز – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از چاپ ۴۳ هزار عنوان کتاب طی ۶ ماهه امسال خبر داد.

به گزارش انتهاج ، سید عباس صالحی در مراسم افتتاح نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز با اشاره به چاپ ۴۳ هزار عنوان کتاب طی امسال ، گفت : در ۴۰ سال گذشته، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کتاب تولید شده است.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی از دیرباز با اندیشه و ادب نسبت قوی و محکمی دارد، اظهار کرد: اگر به گذشته مراجعه کنیم ۲ نماد بزرگ این استان مقبره الشعرا هزار سال است که می درخشد، از اسدی طوسی تا ملک الشعرای ۲ زبانه ایران شهریار عزیز و یا ربع رشیدی به عنوان نمادی از دانشگاه جامع ایران اسلامی را می بینیم.

صالحی در ادامه با اشاره به اینکه کتاب و کتابخوانی یک فضیلت نیست بلکه ضرورت است، افزود : علم گوهر زیست انسانی است هم برای اینکه شهروند خوبی داشته باشیم و هم اینکه آگاهی داشته و هم انسان سالمی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه کتاب را تنها یک مستحب موکد ندانیم کتاب و کتابخوانی واجب موکد است، خاطر نشان کرد : ما برای کتاب و کتابخوانی تهدید های مضاعفی داریم زاویه نخست رقبای کتاب هستند امروز رقبای کتاب بیش تر از گذشته است، وقتی میانگین مصرف اینترنت ما در کشور ۱۶۹ دقیقه بوده که در برخی از استان ها بالای ۲۰۰ دقیقه و میانگین مصرف تلویزیون ۷۲ دقیقه است، به طور طبع، کتاب و کتابخوانی غریب است.