پردیس – رییس پلیس راه شرق استان تهران گفت : در راستای اجرای طرح برخورد با پلاک های مخدوش ، تاکنون ۲۰ خودرو که پلاک مخدوش داشتند، به پارکینگ منتقل شدند.

به گزارش انتهاج ، سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به اینکه اجرای این طرح از اول آبان ماه آغاز شده است ، اظهار داشت : همچنین تعدادی اتوبوس که همین مشکل را داشتند، به دلیل حضور مسافر جریمه سنگین شدند و به آن ها اخطار داده شد، که در صورت تکرار خودرویشان به پارکینگ منتقل می شود.

وی افزود : از روز گذشته طرح برخورد با خودروهایی که اقدام به مخدوش کردن پلاک خود می کنند، در سطح محورهای مواصلاتی شرق استان تهران آغاز شده است.

وی یادآور شد : این طرح تا پایان آبان ماه اجرا می شود و پس از آن نیز احتمال تمدید طرح وجود دارد.