یزد– اعضای شورای شهر یزد از تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد بازدید نمودند.

به گزارش انتهاج یزد به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، در این بازدید اعضای شورای شهر با مراحل تصفیه ی فاضلاب، مراحل تصفیه ی تکمیلی و انتقال پساب فاضلاب به منطقه کوثر و … و فضای سبز ایجاد شده در محوطه تصفیه خانه آشنا شدند.

abfayazd 197da7 1632648145 - بازدید اعضای شورای شهر از تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد