بجنورد– به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی، این سمینار از سوی بنیاد ایران‌شناسی شاپور شهبازی با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان فارس، روز شنبه ۲۶ مردادماه جاری و در محل شهر شیراز، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، تالار سخن برگزار خواهد شد.

سمینار «کاوش در محوطه باستانی ریوی و شواهد باستان شناختی از هخامنشیان در شمال خراسان» با ارائه مقاله ای از محمدجواد جعفری، کارشناس باستان‌شناسی این اداره کل برگزار می‌شود.

محوطه تاریخی ریوی در اطراف روستای نجف شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی قرارگرفته است.

آغاز فصل سوم کاوش باستان‌شناسی قلعه شهر تاریخی اوجان بستان‌آباد