یزد– در جلسه ای با حضور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب یزد، معاونین بهره برداری و برنامه ریزی، مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین ومدیر آبفای اردکان ، مسئله تامین آب و روند پیشرفت پروژه های این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد : طی این جلسه گزارشی درخصوص مسائل ، مشکلات  و راه کارهای تامین آب شهرستان ارائه گردید.

 همچنین با عنایت به اینکه از محل اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۰ مبلغ سیصد میلیارد ریال جهت تکمیل و بهره برداری مجتمع عقدا در نظر گرفته شده درخصوص طرح مطالعات مرحله اول ودوم مجتمع مذکور نیز بحث و تبادل نظر گردید.

abfayazd c83bbb 1631950414 - نشست تامین آب اردکان با حضور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب یزد