به گزارش انتهاج شیروان ساکنین خیابان پارک ۵ با شعار هرشیروانی یک شهردار اقدام به رنگ آمیزی و گلکاری کوچه خود کردند.
کوچه ای که دیوارهای آن به رنگهای مختلف در آمدند و روی دیوارهای ان گل و گلدانهای رنگین با بهره گیری از مواد دورریختنی خودنمایی می کنند.
یکی از ساکنین خطاب به خبرنگار انتهاج گفت: هرآدمی دوستدار زیبایی و خواستار زندگی در محیطی زیبا وآراسته است ولی تبلیغات و دیوارنویسی ها مجال زیبایی کوچه را از ما گرفته بود و حس خوبی را به ما و میهمانان ما منتقل نمی کرد، براین اساس فکر زیباسازی کوچه توسط خودمان در ذهنم جرقه زد و طی گفت و گوی گروهی با همسایگانمان به این نتیجه رسیدیم تا خودمان شهردار کوچه خودمان شویم و بااستفاده از رنگ، گل و وسایل بازیافتی به چهره پردرد کوچه خود التیام ببخشیم و شعار هرشیروانی یک شهردار را برای کارخود برگزیدیم.

وی یاداور شد: هدف دیگر ما این بود که به شهرداری یاداوری کنیم که شیروان فقط مرکز شهر نیست بلکه خیابانها و کوچه های فرعی و حاشیه ای شهر هم بخشی از شیروان هستند و باید به آنها نیز رسیدگی کرد.
شاهرخی شهردار شیروان در خصوص صحبت های این شهروند خطاب به خبرنگار انتهاج گفت: شهرداری شیروان علاوه بر رسیدگی به مرکز شهر به محلات حاشیه ای که حتی عوارضی هم به شهرداری پرداخت نکردند سرزد و بازسازی را انجام داد.
شاهرخی اضافه کرد: در مرحله اول شهرداری در سال ۹۹ به خیابانهای فلسطین، فروغی، آزادی، فردوسی، معصوم زاده و… رسیدگی کرد و پیاده روسازی و لکه گیری معابر را انجام داد.
شاهرخی ادامه داد: مرکز شهر متعلق به قشر خاصی نیست بلکه از ان همه مردم شیروان است و از آنجایی که مرکز شهر میزبان زائرین آقا امام رضا(ع) است، مصلحت بر این شد تا به این منطقه بیشتر رسیدگی شود، چراکه باعث تغییر نگرش مسافران به شهرستان شیروان می گردد.

شهرستان شیروان دومین شهرستان بزرگ استان خراسان شمالی است.
خبرنگار: فاطمه طالبی