شهرکرد – مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه از فعالیت یک هزار و ۴۰۰ موقوفه در کشور در بخش درمان خبر داد.

به گزارش انتهاج ، رضا معممی مقدم در همایش یاوران وقف در تالار لاله شهرکرد با اشاره به اینکه یک هزار و ۴۰۰ موقوفه در کشور در بخش درمان فعالیت می کنند، گفت : ۳۰۰ هزار موقوفه در کشور ثبت شده که ۱۳۳ موقوفه در کشور بیمارستان است.

وی با اشاره به اینکه ۸ هزار بقعه متبرکه در سطح کشور وجود دارد ، اظهار کر د: از تعداد کل موقوفات کشور ۷۲ هزار مسجد، ۱۲ هزار مدرسه و ۱۹ هزار درمانگاه است.

وی با بیان اینکه سوق دادن موقوفات با نیاز های جدید در کشور ضروری است ، افزود : نیت های وقف باید در مسیر نیاز های جدید به ویژه امور اجتماعی باشد.