بجنورد – معاون وزیر راه و شهرسازی گفت : شهرستان شیروان ۱۲۰ هکتار بافت فرسوده با جمعیت ۱۶ هزار و ۳۷۲ نفر دارد که باید اقدامات جدی برای نوسازی این مناطق و حاشیه نشینی انجام گیرد.
به گزارش انتهاج ، سید محمد پژمان در بازدید از طرح های در دست اجرای بازآفرینی شهری شیروان سهم شرکت بازآفرینی شهری ایران برای این شهر را ۱۶ طرح برای یک محله عنوان کرد و گفت: اعتبار اجرای این طرح ها ۱۱۳ میلیارد و ۲۶۱ میلیون ریال است.

وی افزود: توزیع برنامه استانی و عملکرد طرح اقدام ملی براساس نیازسنجی طرح جامع مسکن برای سال های ۹۹و ۹۸ در شیروان ساخت ۱۳۰ واحد با استفاده از ۱۱۳ میلیارد ریال تسهیلات است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به بهسازی معابر شهرک ولی عصر این شهر گفت: پروژه بازآفرینی شهری شیروان در سفر ریاست جمهوری خردادماه امسال با صرف چهار میلیارد و ۴۷۱ میلیون ریال به بهره برداری رسید.

وی یادآور شد : ۱۰ نشست ستاد بازآفرینی با ۱۰۰ مصوبه از سال ۹۷ تاکنون در شیروان برگزار شده است.

گفتنی است معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در سفر یک روزه خود به شهرستان شیروان از طرح های در دست اجرای خیابان خانلق و همچنین رودخانه های چایلق، رودخانه اترک و بافت فرسوده شیروان بازدید کرد.