به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: آبیاری برخی مزارع صیفی جات و سبزی جات در حاشیه شهر بجنورد، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی شهروندان است.