به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: این شرکت در سال جاری ۹۰۲ مجوز در بخش آب های زیرزمینی با هدف مدیریت مصرف آن صادر کرد