به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- مدیرکل ساخت و توسعه راه آهن منطقه۲ گفت: اجرای پروژه ریلی جوین-اسفراین ۴۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد البته میزان رشد در بخش زیرسازی ۷۷ درصد است.