به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛استانها – ایرنا – مراکز و دفاتر استانی ایرنا در سراسر کشور امروز یکشنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۰ علاوه بر پوشش خبری و تصویری رویدادهای استانی، نسبت به انتشار گزارش ها و مصاحبه های با موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی اقدام کردند که در این گزارش جمع بندی به مهمترین آن اشاره می شود.