به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- استاندار خراسان شمالی دسترسی به بازار کشورهای همسایه را از اولویت های استان دانست و گفت: باید بازار محصولات این خطه را در این کشورهای فعال کنیم تا به توسعه اقتصادی مطلوب دست پیدا کنیم.