به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- استاندار خراسان شمالی باتاکید بر لزوم جذب بخش خصوصی در خدمات رسانی به مردم گفت: باید زمینه و بستربرای ورود بخش خصوصی در خدمات شهری فراهم شود.