به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد ایرنا- استاندار خراسان شمالی گفت: توجه به روستاها شتاب توسعه کشور را بیشتر می‌کند، بنابراین دولتمردان باید با ایجاد زیرساخت‌های لازم حمایت همه جانبه‌ای از روستاییان و عشایر داشته باشند.