به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد_ایرنا_ استاندار خراسان شمالی گفت: توسعه و پیشرفت درگرو قوت گرفتن بخش خصوصی است زیرا این بخش ماندگار بوده و برای افزایش تولیدات تلاش می کند.