به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا_ استاندار خراسان شمالی گفت: سیره رفتاری و روحیه شهادت طلبی شهید «قاسم سلیمانی» باید از سوی جامعه علمی در کشور تشریح و در بین جوانان ترویج و تبیین شود.