به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- استاندار خراسان شمالی گفت: مردمی بودن نیروی انتظامی از ویژگی های ممتاز و بی نظیر پلیس در جهان است و این وضعیت سبب شده تا آحاد جامعه در کنار پلیس باشند.