به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- استاندار خراسان شمالی گفت: براساس آمارهای دانشگاه علوم پزشکی استان، روند شیوع و میزان بستری های کرونایی در استان روند کاهشی است اما این وضعیت نباید به معنای عادی انگاری تلقی شود.