به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: افزایش قیمت کود پتاسه و فسفاته مصرف این نوع کودها را در اراضی استان کاهش داده است در حالیکه استفاده از آن برای تقویت خاک امری ضروری است.