به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد_ایرنا _رییس دانشکده علوم پزشکی اسفراین گفت: براساس گزارش مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این شهرستان رتبه دوم کشوری را در تزریق واکسیناسیون به جمعیت هدف کسب کرد.