به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی گفت: سه هزار و ۱۹۶ بهره‌بردار بخش کشاورزی در این استان آموزش به زراعی و مهارت در مراحل مختلف کشاورزی را فرا گرفتند.