به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- مدیرکل راه شهرسازی خراسان شمالی گفت: تاکنون ۱۲ هزار و ۲۴۱ متقاضی در ۱۰ شهر استان برای دریافت خانه دولتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در سامانه ثبت نام کرده اند.