به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- با توجه به گذشت ۲ ماه از آغاز سال تحصیلی و آموزش مجازی و حضوری هنوز هستند دانش آموزان شیروانی که تبلت ندارند و از آموزش مجازی به نحو احسن نمی‌توانند بهره ببرند.