بجنورد – به گزارش انتهاج به نقل از مهر، جواد عمادیان فر اظهار کرد: این تعداد بسته کتاب و بازی فکری حاوی تصاویر و پیام های آموزشی برای کودکان محلات هدف بازآفرینی شهرهای بجنورد و شیروان توزیع خواهد شد.

عمادیان فر افزود: یکی از وظایف شرکت بازآفرینی شهری ایران، فعالیت در زمینه آموزش و ترویج است.

وی تصریح کرد: سالانه بخشی از اعتبارات شرکت باز آفرینی شهری ایران در جهت توانمند سازی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی محلات ناکارآمد استان اختصاص می یابد و به منظور نهادینه کردن سیاست های شرکت بازآفرینی شهری در سطوح مختلف و پشتیبانی از اقدامات عملیاتی در راستای وظایف محوله، مجموعه ای از اقدامات نرم افزاری در محورهای آموزش و ترویج از سوی دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت باز آفرینی شهری ایران به ادارات کل راه و شهرسازی تکلیف می شود.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی خراسان شمالی همچنین اعلام کرد: از محل اعتبارت تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ تعداد پنج هزار کتاب ترویجی – فرهنگی و پنج هزار بازی فکری با تصاویر و پیام های آموزشی برای کودکان محلات هدف و تشویق به مشارکت آنها در باز آفرینی محیط زندگی خود، طراحی و چاپ شده است که با همکاری معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری بجنورد و شیروان و دفاتر تسهیلگری مستقر در محلات هدف و بین کودکان محلات مذکور توزیع خواهد شد.