به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- مدیر جهاد کشاورزی شیروان گفت: ۲۰۰ میلیارد ریال برای امهال تسهیلات کشاورزانی که از حوادث طبیعی و خشکسالی در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ متحمل خسارت شده اند از محل بند خ ماده ۳۳ جذب شد.